תחומי הפעילות של בטח תורן

ברכישת ביטוחי רכב ודירה, תבטיחו לעצמכם ולבני משפחתכם, הגנה למקרים שבהם יינזק רכושכם.
ביטוחי רכב ודירה  
ביטוח עסק בסיסי כולל מספר מרכיבים, אליהם ניתן להוסיף כיסויים נוספים בהתאם לצרכי העסק שלכם.
ביטוחים לעסקים  
בין פוליסות סיכונים מיוחדים ניתן למצוא: ביטוחים פיננסיים ובנקאיים, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, ביטוח סייבר, ביטוח ניסויים קליניים וחבות מוצר רפואי.
סיכונים מיוחדים  
החיסכון הפנסיוני הוא החיסכון הפיננסי המשמעותי ביותר עבור רוב העובדים במשק, ולכן קיימת חשיבות עליונה להרכבת תיק פנסיוני אישי ומיטבי הן לעובדים שכירים והן לעצמאים ולבעלי עסקים.
ביטוחי חיים  
סוכנות "בטח תורן" רואה את הטיפול בתביעות כחלק המהותי ביותר בשירות ללקוח ומעניקה טיפול יעיל, מקצועי וזריז, במטרה להפחית את זמן ההמתנה של הלקוח לקבלת הפיצוי במקרה של תביעה
מחלקת תביעות